مسکن گران
شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است 24 ژوئن 2020
مسکن مشکل اساسی طبقه متوسط و ضعیف

شرایط مسکن در بحرانی‌ترین حالت است

وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در حوزه مسکن خارج از اختیار است، گفت: این عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم.   وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه برخی عوامل التهاب‌زا در […]