#takab
17 نوامبر 2020

🔹بارش شدید برف در تخت سلیمان تکاب

🔹طی روزهای آینده بارش ها تداوم خواهد یافت.