📡 کودکان از بدترین آسیب‌های کروناویروس فرار می‌کنند چرا که سیستم ایمنی بدنشان برای مقابله با سرماخوردگی بکار رفته و حالت تهاجمی دارد و همیشه در برابر ویروس مزمن واکنش مناسب نشان داده است. 🔸به گفته محققان سرماخوردگی از ۴ تاج ویروس بی ضرر تشکیل شده است و کودکان در سال ۱۲ بار به طور […]

📡 کودکان از بدترین آسیب‌های کروناویروس فرار می‌کنند چرا که سیستم ایمنی بدنشان برای مقابله با سرماخوردگی بکار رفته و حالت تهاجمی دارد و همیشه در برابر ویروس مزمن واکنش مناسب نشان داده است.

🔸به گفته محققان سرماخوردگی از ۴ تاج ویروس بی ضرر تشکیل شده است و کودکان در سال ۱۲ بار به طور متوسط سرما می‌خورند اما بزرگسالان ۲ تا ۴ بار سرما می‌خورند.

🔸این بدان معناست که سلول‌های T کودکان برای مقابله با کروناویروس {کووید ۱۹} آمادگی بیشتری دارند.