شهردارتکاب
بازدید شهردار تکاب از محل زندگی ننه سلطان 15 ژوئن 2020

بازدید شهردار تکاب از محل زندگی ننه سلطان

تکمیلی ❇️بازدید شهردار تکاب از محل زندگی ننه سلطان 🔹ناصح محمدخانی شهردار تکاب به همراه مهندس رستمی معاونت شهرداری با حضور در روستای ساریجالو از محل زندگی ننه سلطان بازدید کرد. 🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر تکاب ؛ انتشار ویدئویی از وضعیت زندگی مشقت بار یک پیرزن ساکن در روستای ساریجالوی شهرستان […]