صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول: ▫️سال ۹۹ دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده و طبقات افراد با مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز دارند و رمز ارز استخراج شده باید برای واردات استفاده شود. ▫️ مبادله رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است. ▫️مقرراتی آماده شده تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها […]

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول:

▫️سال ۹۹ دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده و طبقات افراد با مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز دارند و رمز ارز استخراج شده باید برای واردات استفاده شود.

▫️ مبادله رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است.

▫️مقرراتی آماده شده تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

▫️رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن در بانک مرکزی انجام شده است.

▫️رمز ریال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود.