رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا: ▫️۵۰ درصد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی کشور مربوط به دورهمی های خانوادگی است. ▫️ اکثر مردم کشور به قوانین ستاد مقابله با کرونا پایبند هستند اما اگر درصد پایینی هم این قوانین را رعایت نکنند، میزان شیوع بیماری در جامعه افزایش می‌یابد./مهر

رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا:

▫️۵۰ درصد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی کشور مربوط به دورهمی های خانوادگی است.

▫️ اکثر مردم کشور به قوانین ستاد مقابله با کرونا پایبند هستند اما اگر درصد پایینی هم این قوانین را رعایت نکنند، میزان شیوع بیماری در جامعه افزایش می‌یابد./مهر