▫️اخیرا کلاهبرداران با ارسال یک پیام جعلی از شهروندان می‌خواهند وارد سایتی به نام سیب شوند و برای دریافت واکسن کرونا با پرداخت مبلغی ثبت نام کنند. ▫️لینک معرفی شده در این پیامک، معمولا کاربران را به یک درگاه بانکی جعلی (فیشینگ) هدایت کرده و پس از دریافت اطلاعات بانکی، از آنها کلاهبرداری می‌کند و […]

▫️اخیرا کلاهبرداران با ارسال یک پیام جعلی از شهروندان می‌خواهند وارد سایتی به نام سیب شوند و برای دریافت واکسن کرونا با پرداخت مبلغی ثبت نام کنند.

▫️لینک معرفی شده در این پیامک، معمولا کاربران را به یک درگاه بانکی جعلی (فیشینگ) هدایت کرده و پس از دریافت اطلاعات بانکی، از آنها کلاهبرداری می‌کند و اقدام به برداشت وجه به صورت غیرمجاز می‌نماید.

▫️شهروندان دقت داشته باشند برای دریافت واکسن کرونا نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نمی‌باشد و همچنین به بهانه ثبت نام واکسن کرونا و ایجاد پرونده وارد هیچ سایتی نشوند.