▫️ما روایت‌گران زندگی دیگرانیم. روایت مرگ، دردناکترین بخش کار خبرنگارانی است که گه‌گاهی باید مرگ را هم زندگی کنند. ▫️همان‌هایی که برای زندگی دوباره آب به روایت‌گری رفته بودند، قربانی بی‌مسئولیتی‌ای شدند که در قامت یک اتوبوس غراضه نمایان شده بود؛ «نکند می‌خواهند ما را بکشند؟!» ▫️زینب رحیمی، خبرنگار عصر ایران: سه روز دیگر عروسی […]

▫️ما روایت‌گران زندگی دیگرانیم. روایت مرگ، دردناکترین بخش کار خبرنگارانی است که گه‌گاهی باید مرگ را هم زندگی کنند.

▫️همان‌هایی که برای زندگی دوباره آب به روایت‌گری رفته بودند، قربانی بی‌مسئولیتی‌ای شدند که در قامت یک اتوبوس غراضه نمایان شده بود؛ «نکند می‌خواهند ما را بکشند؟!»

▫️زینب رحیمی، خبرنگار عصر ایران: سه روز دیگر عروسی مهشاد بود، اما شرف داشت، عاشق محیط زیست بود، آمد ارومیه.

▫️زهرا رفیعی، خبرنگار همشهری: کمک راننده گفت کمربند را ببندید، ناگهان اتوبوس چپ کرد و دو تا از حرفه‌ای ترین روزنامه نگارها را از دست دادیم.

▫️حسن ظهوری، خبرنگار: نمی‌دانم چرا این اتوبوس را برای خبرنگاران گرفتند./همشهری