رييس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: ▫️بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است ▫️توجه به درآمد ها و هزینه های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلی ترین اهداف بودجه در بخش مباحث صنعت است ▫️کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با […]

رييس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

▫️بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است

▫️توجه به درآمد ها و هزینه های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلی ترین اهداف بودجه در بخش مباحث صنعت است

▫️کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم‌افزایی و هماهنگی‌های لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد/صداوسیما