🔻نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰١ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش www.sanjesh.org کشور قرار گرفت. www.sanjesh.org

🔻نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰١ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش www.sanjesh.org کشور قرار گرفت.

www.sanjesh.org

  • منبع خبر : Www.sanjesh.org