♦️جاده‌های مرگ تکاب حادثه آفرید؛ گزارش؛مظفر خسروی 🔹صبح امروزتصادف وحشتناک سرویس های کارکنان معادن زره شوران و آقدره ما بین روستای حسن اباد و زره‌شوران 🔹حال تعدادی از کارگران هر دو مجموعه تولیدی وصنعتی وخیم استآمار تعداد مصدومین بالاست🔹 یک راننده متاسفانه فوت شدنو اما نبود بیمارستان مناسب و متخصص یکی از معضلات بزرگ در […]

♦️جاده‌های مرگ تکاب حادثه آفرید؛

گزارش؛مظفر خسروی

🔹صبح امروزتصادف وحشتناک سرویس های کارکنان معادن زره شوران و آقدره ما بین روستای حسن اباد و زره‌شوران

🔹حال تعدادی از کارگران هر دو مجموعه تولیدی وصنعتی وخیم است
آمار تعداد مصدومین بالاست
🔹 یک راننده متاسفانه فوت شدن
و اما نبود بیمارستان مناسب و متخصص یکی از معضلات بزرگ در چنین اتفاقاتی برای شهرستان تکاب است این در حالی است که بیمارستان در حال احداث آن تا حالا بین چندین فرماندار منتظر احداث کامل مانده است و مردم همچنان مشکلات فراوانی در این زمینه دارند
پایگاه خبری تحلیلی رسمی #شیزپرس
Www.shizpress.ir

takab

تکاب

shizpress