همزمان با هفته دولت کلنگ اجرای طرح های آسفالت ۴۲ کیلومتر از محورهای روستایی تکاب روز چهارشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه و نماینده مجلس به‌صورت متمرکز در سه راهی عربشاه گروس، آی قلعه سی و آسمان بلاغی به زمین زده شد. برای بهسازی و آسفالت راه دسترسی محورهای روستایی آسمان بلاغی، آی قلعه سی، […]

همزمان با هفته دولت کلنگ اجرای طرح های آسفالت ۴۲ کیلومتر از محورهای روستایی تکاب روز چهارشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه و نماینده مجلس به‌صورت متمرکز در سه راهی عربشاه گروس، آی قلعه سی و آسمان بلاغی به زمین زده شد.

برای بهسازی و آسفالت راه دسترسی محورهای روستایی آسمان بلاغی، آی قلعه سی، قره عمر، زینهار، کوسه پیری، یارعزیز، ینگی کند و جداقیه، یهو لو و گوله گوله ۹۲۰ میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان تخصیص یافته است.

همچنین برای آسفالت محور کرفتو ۱۰۰ میلیارد ریال و برای آسفالت راه دسترسی قزقاپان سنگ از سه راهی نبی کندی نیز ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار با پیگیری های مشترک فرماندار و نماینده مجلس تامین شده است.

عملیات زیر سازی و آسفالت ۱۲ محور روستایی به‌زودی آغاز و تا ۲ ماه آینده تکمیل خواهد‌شد.

همچنین روز چهارشنبه همزمان با مراسم کلنگ زنی طرحهای آسفالت محورهای روستایی، عملیات زیرسازی و آماده سازی محورهای آسمان بلاغی و آی قلعه سی جهت آسفالت آغازشد.۱۴۰۲/۶/۸