🔸همچنان ماسک بزنید، واکسن پایان کرونا نیست ▫️بنابه گفته کارشناسان بهداشت، برای اینکه عالم‌گیری کوید۱۹ به پایان برسد، از هر ۱۰ نفر باید ۸ نفر واکسینه شوند و این کار وظیفه‌ای بسیار سنگین و سخت روی دوش کارکنان کادر درمان می‌گذارد. تازه این شرایط مربوط به زمانی است که واکسن کرونا به اندازه کافی در […]

🔸همچنان ماسک بزنید، واکسن پایان کرونا نیست

▫️بنابه گفته کارشناسان بهداشت، برای اینکه عالم‌گیری کوید۱۹ به پایان برسد، از هر ۱۰ نفر باید ۸ نفر واکسینه شوند و این کار وظیفه‌ای بسیار سنگین و سخت روی دوش کارکنان کادر درمان می‌گذارد. تازه این شرایط مربوط به زمانی است که واکسن کرونا به اندازه کافی در اختیار مردم دنیا قرار بگیرد.

▫️ همچنین برفرض اینکه فرآیند واکسیناسیون به‌خوبی پیش رود، واکسینه کردن میلیون‌ها نفر در یک بازه زمانی مشخص مشکل است، بنابراین مردم باید همچنان فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

▫️ از طرفی محققان سازنده واکسن، خود را برای جهش‌های احتمالی ویروس کرونا آماده کرده‌اند و این بدین معناست که ممکن است این ویروس به‌گونه‌ای جهش یابد که بتواند به سلول‌های ایمنی بدن حمله کند.

▫️ تا زمانی که همه مردم بتوانند واکسینه شوند و ایمنی جمعی رخ دهد، باید همچنان پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت شود.