💢نشست هم اندیشی سرپرست فرمانداری تکاب با خبرنگاران و اصحاب رسانه در این جلسه که خبرنگار ماهنامه سراسری شیز نیز حضور داشت بعضی از دغدغه ها و مشکلات عمومی شهر و رسانه بیان شد

💢نشست هم اندیشی سرپرست فرمانداری تکاب با خبرنگاران و اصحاب رسانه

در این جلسه که خبرنگار ماهنامه سراسری شیز نیز حضور داشت

بعضی از دغدغه ها و مشکلات عمومی شهر و رسانه بیان شد