معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از دستور دادستانی برای ممانعت از صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی خبر داده و گفته: «باتوجه به نیاز داخل استان اجازه خروج مرغ‌ها را نمی‌دهیم‌».

معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از دستور دادستانی برای ممانعت از صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی خبر داده و گفته: «باتوجه به نیاز داخل استان اجازه خروج مرغ‌ها را نمی‌دهیم‌».