رونمایی از ماسک اختصاصی تراکتور ماسک ویژه با طرح تراکتور از سوی باشگاه سفارش داده شده و آماده استفاده اعضای تیم فوتبال تراکتور است. این ماسک در آینده برای استفاده‌ هواداران عرضه خواهد شد.

رونمایی از ماسک اختصاصی تراکتور

ماسک ویژه با طرح تراکتور از سوی باشگاه سفارش داده شده و آماده استفاده اعضای تیم فوتبال تراکتور است.

این ماسک در آینده برای استفاده‌ هواداران عرضه خواهد شد.