💢 |قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رأی نیاورد 🔺خبرنگار سی‌بی‌اس در سازمان ملل گزارش داده قطعنامه آمریکا با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب نرسیده است. 🔺وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشت: قصور شورای امنیت در اقدام قاطع برای دفاع از صلح و امنیت بین‌المللی قابل […]

💢 |قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رأی نیاورد

🔺خبرنگار سی‌بی‌اس در سازمان ملل گزارش داده قطعنامه آمریکا با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب نرسیده است.

🔺وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشت: قصور شورای امنیت در اقدام قاطع برای دفاع از صلح و امنیت بین‌المللی قابل توجیه نیست.