🔸ایران دومین کشور دارای طرح پلاسما درمانی کووید-۱۹ در دنیا مدیرعامل و سرپرست موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون: ▫️ ایران دومین کشوری بود که بعد از چین این روش پلاسما درمانی را آغاز کرد. ▫️ آمریکا ۱۰ روز پس از ایران این شیوه را آغاز کرد و همین موضوع سبب شده است […]

🔸ایران دومین کشور دارای طرح پلاسما درمانی کووید-۱۹ در دنیا

مدیرعامل و سرپرست موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون:

▫️ ایران دومین کشوری بود که بعد از چین این روش پلاسما درمانی را آغاز کرد.

▫️ آمریکا ۱۰ روز پس از ایران این شیوه را آغاز کرد و همین موضوع سبب شده است که پژوهش‌های موسسه در این رابطه از مرجع‌های اصلی تحقیقات بعدی باشد./ایسنا