🔸 یکشنبه خورشید تاریک می‌شود ▫️خورشید گرفتگی یکم تیرماه حدود ساعت ۹ صبح شروع می‌شود و تا ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه در اغلب نقاط کشور ادامه دارد./ تسنیم

🔸 یکشنبه خورشید تاریک می‌شود

▫️خورشید گرفتگی یکم تیرماه حدود ساعت ۹ صبح شروع می‌شود و تا ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه در اغلب نقاط کشور ادامه دارد./ تسنیم