بارش پاییزی شهرستان تکاب را سفید پوش کرد. به گزارش خبرنگار شیز پرس سیروان قربانی،در ششمین روز آذر بارش نسبتا سنگینی تمام مناطق تکاب را فرا گرفت

بارش پاییزی شهرستان تکاب را سفید پوش کرد.

به گزارش خبرنگار شیز پرس سیروان قربانی،در ششمین روز آذر بارش نسبتا سنگینی تمام مناطق تکاب را فرا گرفت