🔸ایران توانایی پاسخ به هرگونه ماجراجویی را دارد علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل:▫️برنامه هسته‌ای ایران صرفا دارای اهداف صلح آمیز و استفاده غیرنظامی است. ▫️خروج ترامپ از برجام و تحریم‌های ظالمانه دولت وی علیه ایران، ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ما را تغییر نداده است که این موضوع در موارد متعددی توسط […]

🔸ایران توانایی پاسخ به هرگونه ماجراجویی را دارد

علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل:
▫️برنامه هسته‌ای ایران صرفا دارای اهداف صلح آمیز و استفاده غیرنظامی است.

▫️خروج ترامپ از برجام و تحریم‌های ظالمانه دولت وی علیه ایران، ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ما را تغییر نداده است که این موضوع در موارد متعددی توسط گزارش‌های آژانس انرژی هسته‌ای تایید شده است.

▫️ با این حال ، ایران ثابت کرده است که توانایی استفاده از قدرت نظامی قانونی خود را برای جلوگیری یا پاسخگویی به هرگونه ماجراجویی مالیخولیایی از سوی هر متجاوزی را دارد.

▫️نیویورک‌تایمز شامگاه دوشنبه مدعی شد ترامپ در جلسه‌ای با مقامات امنیت ملی از حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته که با مخالفت آنها روبرو شده است!/ایرنا