🔸به دلیل بحران ناشی از کروناویروس بیماران مجبور به انتظار درمان طولانی بوده و به همین دلیل تجویز آنتی بیوتیک توسط دندان پزشکان افزایش یافته است. 🔸متخصصان هشدار دادند استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند مشکل مقاومت ضد میکروبی یا AMR را افزایش دهد. 🔸استفاده غیر ضروری از داروها باعث پیشرفت و گسترش […]

🔸به دلیل بحران ناشی از کروناویروس بیماران مجبور به انتظار درمان طولانی بوده و به همین دلیل تجویز آنتی بیوتیک توسط دندان پزشکان افزایش یافته است.

🔸متخصصان هشدار دادند استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند مشکل مقاومت ضد میکروبی یا AMR را افزایش دهد.

🔸استفاده غیر ضروری از داروها باعث پیشرفت و گسترش عفونت مقاوم می‌شود.