اسامی  16هزار و  795 عضو صندوق اعتباری هنر که تا پایان فروردین  هنرکارت آنها ارسال می شود، منتشر شد. هنرکارت هنرمندان استانی از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع و هنرمندان  تهرانی  به آدرس ثبت شده در سامانه هنرکارت، از طریق پست ارسال می شود. همچنین توزیع هنرکارت اعضای خانه سینما با هماهنگی […]

اسامی  16هزار و  795 عضو صندوق اعتباری هنر که تا پایان فروردین  هنرکارت آنها ارسال می شود، منتشر شد.

هنرکارت هنرمندان استانی از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع و هنرمندان  تهرانی  به آدرس ثبت شده در سامانه هنرکارت، از طریق پست ارسال می شود. همچنین توزیع هنرکارت اعضای خانه سینما با هماهنگی این خانه انجام می شود.
لازم به یادآوری است؛ بمنظور حفظ امنیت حساب و کارت بانکی، اعضا پس از دریافت هنر کارت، لازم است شماره کارت خود را از طریق تلفن همراه اعلام شده در زمان ثبت نام به شماره ۵۰۰۰۲۸۱۹۰ ارسال کنند. هنرمندانی که تاکنون در بانک آینده حساب نداشته اند و کمک هزینه ایام کرونا خود را دریافت ننموده اند ، قبل از ارسال پیامک فعال سازی، جهت احراز هویت به شعب بانک عامل مراجعه نمایند

https://www.honarcredit.ir/Layers/View/Images/Madules/Archive/Thumbnail/5dd9eb15-8674-48f4-9436-9110e9fd20aa.pdf

https://www.honarcredit.ir/Layers/View/Images/Madules/Archive/Thumbnail/5dd9eb15-8674-48f4-9436-9110e9fd20aa.pdf

منبع ؛سامانه هنر کارت