📡 چگونه کروناویروس بدن انسان را گروگان گرفته و دریچه‌هایی برای ورود بیشتر بیماری باز کرده تا سلول‌های بیشتری را آلوده کند. 🔸محققان در تنسی آمریکا از طریق ابررایانه ترکیبات ژنتیکی کووید ۱۹ را آنالیز کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که کروناویروس با ربودن سیستم renin–angiotensin گیرنده ACE2 ایجاد کرده و باعث می‌شود تا […]

📡 چگونه کروناویروس بدن انسان را گروگان گرفته و دریچه‌هایی برای ورود بیشتر بیماری باز کرده تا سلول‌های بیشتری را آلوده کند.

🔸محققان در تنسی آمریکا از طریق ابررایانه ترکیبات ژنتیکی کووید ۱۹ را آنالیز کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که کروناویروس با ربودن سیستم renin–angiotensin گیرنده ACE2 ایجاد کرده و باعث می‌شود تا بیماری بیشتر از قبل وارد بدن شده و سلول‌ها را درگیر خود کند.

🔸بدین ترتیب کووید قبل از آلوده سازی اندام‌های حیاتی و بینی به این گیرنده‌ها متصل می‌شود.

🔸این محققان ۲٫۵ میلیارد ترکیب ژنتیکی را از طریق ابررایانه بررسی کرده تا نحوه آلوده کردن بدن را به خوبی دریابند.