ظریف: آمریکا نه در سلاح شیمیائی مبانی بشری را می‌شناخت و نه در تحریم‌ها وزیر امور خارجه: ▫️ما در فاجعه سردشت دو جلوه از انسانیت و وحشی‌گری را همزمان می بینیم. ▫️انسانیت و قدرت ایثارگرانی که هیچ گاه از دایره انسانیت خارج نشدند و هیچ گاه مقابله به مثل نکردند و این افتخار را برای […]

ظریف: آمریکا نه در سلاح شیمیائی مبانی بشری را می‌شناخت و نه در تحریم‌ها

وزیر امور خارجه:

▫️ما در فاجعه سردشت دو جلوه از انسانیت و وحشی‌گری را همزمان می بینیم.

▫️انسانیت و قدرت ایثارگرانی که هیچ گاه از دایره انسانیت خارج نشدند و هیچ گاه مقابله به مثل نکردند و این افتخار را برای جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت کردند که ما در مقابله با ظلم و در مقابله با وحشیگری از اصول انسانی خود تخطی نمی‌کنیم.

▫️اولین باری که شورای امنیت سازمان ملل استفاده عراق از سلاح شیمیایی را محکوم کرد پایان جنگ ایران و عراق بود.

▫️امروز آمریکا داروهایی که برای قربانیان شیمیایی و داروهایی که برای بقیه ایثارگران و همچنین داروهایی که برای بیماران مختلف نیاز است را از طریق تحریم های غیر انسانی مانع می‌شود.

▫️دولت آمریکا نه در سلاح شیمیایی مبانی بشری را می شناخت و نه در تحریم‌ها مبانی بشری را می شناسد و نه در تروریسم اقتصادی خودش مبانی بشری را رعایت می‌کند./ایرنا