▫️شرکت H2Fly می‌گوید که توانسته حداکثر برد هواپیمای Pipistrel Taurus HY4 دو بدنه خود را هنگام تغییر از سوخت هیدروژن گازی به مایع دو برابر کند و برد آن را از ۷۵۰ کیلومتر به ۱۵۰۰ کیلومتر برساند. هر دوی این ارقام با فناوری باتری نسبتاً سنگین امروزی امکان‌پذیر است. ▫️طراحی عجیب این هواپیما به خلبان […]

▫️شرکت H2Fly می‌گوید که توانسته حداکثر برد هواپیمای Pipistrel Taurus HY4 دو بدنه خود را هنگام تغییر از سوخت هیدروژن گازی به مایع دو برابر کند و برد آن را از ۷۵۰ کیلومتر به ۱۵۰۰ کیلومتر برساند. هر دوی این ارقام با فناوری باتری نسبتاً سنگین امروزی امکان‌پذیر است.

▫️طراحی عجیب این هواپیما به خلبان اجازه می‌دهد در بدنه سمت راست بنشیند، در حالی که سیستم سوخت در بدنه سمت چپ ایزوله نگه داشته می‌شود. در همین حال، سیستم پیشرانه الکتریکی و سلول‌های سوختی تبدیل‌کننده هیدروژن همگی در یک اتاقک موتور مرکزی در بین آنها قرار دارند.

▫️این شرکت می‌گوید که اکنون نه تنها اولین پرواز خلبان‌دار هیدروژن مایع در جهان را به انجام رسانده است، بلکه سه ماموریت دیگر را که از فرودگاهی در ماریبور، اسلوونی انجام می‌شود، داشته است./ همشهری‌آنلاین