▫️سفیر ترکیه در تهران امروز بعد از ظهر در ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور ترکیه درخصوص حضور عناصر پ ک ک در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابلاغ شد. ▫️اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز غیر موجه خوانده شده و مورد انتقاد قرار گرفته […]

▫️سفیر ترکیه در تهران امروز بعد از ظهر در ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور ترکیه درخصوص حضور عناصر پ ک ک در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابلاغ شد.

▫️اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز غیر موجه خوانده شده و مورد انتقاد قرار گرفته است/ایرنا