رویگری، بازیگر سینما و تلویزیون:▫️هر چند وقت یکبار یک شایعه برای من منتشر می‌شود و این بار هم این خبر را تکذیب می‌کنم. ▫️خدا را شکر خوب هستم و اتفاقی رخ نداده است./ایرنا

رویگری، بازیگر سینما و تلویزیون:
▫️هر چند وقت یکبار یک شایعه برای من منتشر می‌شود و این بار هم این خبر را تکذیب می‌کنم.

▫️خدا را شکر خوب هستم و اتفاقی رخ نداده است./ایرنا