رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ▫️رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضایی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است. ▫️لازم است از دستگاه قضایی و قاضی پرونده تشکر و قدردانی کنم،  انتظار می رود با رسیدگی دقیق موضوع شاهد اجرای قانون […]

رئیس پلیس راهور ناجا گفت:

▫️رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضایی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است.

▫️لازم است از دستگاه قضایی و قاضی پرونده تشکر و قدردانی کنم،  انتظار می رود با رسیدگی دقیق موضوع شاهد اجرای قانون و عدالت باشیم./ایرنا