بزرگی: ۵٫۳محل وقوع: مرز عراق و كردستان – حوالی مريوان(كردستان)تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۹:۴۲:۲۳طول جغرافیایی:عرض جغرافیایی:عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها:۲۴ کیلومتری مريوان (كردستان)۲۷ کیلومتری چناره (كردستان)۲۸ کیلومتری بوئين سفلي (كردستان) نزدیکترین مراکز استان:۹۸ کیلومتری سنندج۱۷۹ کیلومتری كرمانشاه 🗞پایگاه خبری هه‌وشار هه‌وال📺 💢گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵٫۳محل وقوع: مرز عراق و […]

بزرگی: ۵٫۳
محل وقوع: مرز عراق و كردستان – حوالی مريوان(كردستان)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۹:۴۲:۲۳
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۴ کیلومتری مريوان (كردستان)
۲۷ کیلومتری چناره (كردستان)
۲۸ کیلومتری بوئين سفلي (كردستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۸ کیلومتری سنندج
۱۷۹ کیلومتری كرمانشاه

🗞پایگاه خبری هه‌وشار هه‌وال
📺

💢گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵٫۳
محل وقوع: مرز عراق و كردستان – حوالی مريوان(كردستان)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۹:۴۲:۲۳
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۴ کیلومتری مريوان (كردستان)
۲۷ کیلومتری چناره (كردستان)
۲۸ کیلومتری بوئين سفلي (كردستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۸ کیلومتری سنندج
۱۷۹ کیلومتری كرمانشاه