بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا وضعیت کرونایی تبریز همچنان است و همچنان تردد شبانه در خیابان‌ها از ساعت ۲۱ شب تا ۴ بامداد است‌‌. سخنگوی ناجا می‌گوید در ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ هزار و ۳۲۹ خودرو در اجرای طرح محدودیت شبانه شده‌اند.

بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا وضعیت کرونایی تبریز همچنان است و همچنان تردد شبانه در خیابان‌ها از ساعت ۲۱ شب تا ۴ بامداد است‌‌.

سخنگوی ناجا می‌گوید در ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ هزار و ۳۲۹ خودرو در اجرای طرح محدودیت شبانه شده‌اند.