مهدوی فرماندار تبریز: 🔹از امروز شنبه ۱ آذرماه ورود خودروهای غیربومی به تبریز ممنوع است.🔹پلیس راه و پلیس راهور با متخلفین برخورد خواهد کرد.

مهدوی فرماندار تبریز:

🔹از امروز شنبه ۱ آذرماه ورود خودروهای غیربومی به تبریز ممنوع است.
🔹پلیس راه و پلیس راهور با متخلفین برخورد خواهد کرد.