🔸 پس از گذشت حدود۹ ماه ازفعالیت شورای دور ششم با وجود تمام کم و کاستی های مدیریت شهری و تشنج ها،اصل اساسی حمایت و همراهی مسئولین تا نماینده مجلس جهت توسعه و پیشرفت شهر در خوابی عمیق فرورفته وتاجای ممکن رنگ وجایگاه شورا را کم رنگ شده و منافع عموم جای خود را به […]

🔸 پس از گذشت حدود۹ ماه ازفعالیت شورای دور ششم با وجود تمام کم و کاستی های مدیریت شهری و تشنج ها،اصل اساسی حمایت و همراهی مسئولین تا نماینده مجلس جهت توسعه و پیشرفت شهر در خوابی عمیق فرورفته وتاجای ممکن رنگ وجایگاه شورا را کم رنگ شده و منافع عموم جای خود را به نفع شخصی وسیاسی داده است و تا کنون هیچ حمایت اساسی ازشورا انجام نگرفته انگار عزیزان فراموش کرده اند که این جایگاه ومسئولیت ها با وجود مردم و خدمت صادقانه معنی پیدا می کند.

🔻مردم شریف شهر تکاب:
قطعا شورای اسلامی شهر در بودجه پیشنهادی شهرداری، باتوجه به عقب ماندگی ها تلاش خود را بر ارائه و توازن خدمات درکل مناطق و علل الخصوص مناطق محروم پیش بینی کرده این موضوع نیازمند پیگیری مجموعه شهرداری بوده و یقیناً این امر با وجود تمام مسائل موجود در شهرداری اعم از ماشین آلات مستهلک، کمبود قیر تا مسائل مالی باوجود تمام پیگیری ومکاتبات جهت کمک به شهرداری هیچ اقدامی انجام نشده است. اما شورای شهر به عنوان نزدیک ترین وحلقه ی ارتباطی مردم ومسئولین با سیاسی کاری برخی جریانات این شهر به دست فراموشی سپرده شده وروز به روز درحال محدود شدن است.
🔹شورای شهر بعنوان نهاد برخواسته از مردم جهت شفافیت و پیگیری مسائل و معضلات با تمام وجود تلاش خواهد نمود و این نیازمند همراهی همه مسئولین بوده و امیدواریم در راخدمت به مردم خالصانه و به دور از حرکات پوپولیستی، یاری رسان شورای شهر باشند.

با تشکر
صلاح الدین امینی خادم مردم شریف تکاب

شورایاسلامیشهر_تکاب

مطالبه_گری

ناکارآمدی

شفافیت