🔹تحقیقات اخیر محققان انگلیسی نشان میدهد دعوای والدین درحضور کودکان به علت کاهش رشد مغز آنها، میتواند تاثیرات جبران ناپذیری در زندگی آینده کودک داشته باشد. 🔹اسکن مغز کودکانی که تا سن ۱۱ سالگی تجربه مشکلات خفیف یامتوسط خانوادگی داشته اند، نشان می‌دهد رشد مغزی این کودکان دچار اختلال بوده واین افراد می‌توانند در معرض […]

🔹تحقیقات اخیر محققان انگلیسی نشان میدهد دعوای والدین درحضور کودکان به علت کاهش رشد مغز آنها، میتواند تاثیرات جبران ناپذیری در زندگی آینده کودک داشته باشد.

🔹اسکن مغز کودکانی که تا سن ۱۱ سالگی تجربه مشکلات خفیف یامتوسط خانوادگی داشته اند، نشان می‌دهد رشد مغزی این کودکان دچار اختلال بوده واین افراد می‌توانند در معرض خطر بیماری های روانی باشند.

🔹این مشکلات شامل دعوا وجروبحث پدر و مادر،سوء استفاده جسمی یا عاطفی و نبود محبت وارتباط بین اعضای خانواده ست.

🔹مطالعات پیشین در مورد تاثیر بی توجهی شدید والدین بر سوء رفتار و بدرفتاری در نوجوانان متمرکز بود. بااین حال، این یافته‌ها نشان می‌دهد حتی مشکلات کم خانوادگی نیز تاثیرات قابل توجهی برزندگی کودکان دارد.

🔹محققان مشاهده کردند که مخچه نوجوانانی که در کودکی با مشکلات خانوادگی کم یا متوسط رو‌به‌رو بوده‌اند، کوچکتر از بقیه است، این بخش از مغز،مربوط به یادگیری مهارت، مقررات، کنترل استرس و موتور حرکتی- حسی است.