🔸کرونایی‌های جهان تا بعدازظهر جمعه ۱۹ فوریه از رقم ۱۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۱۲ تن عبور کردند. 🔸از این تعداد تاکنون ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۱ تن فوت و ۸۵ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۳۸۹ تن بهبود پیدا کرده‌اند. 🔸همچنین از مجموع ۲۲ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۲۰۱ کیس […]

🔸کرونایی‌های جهان تا بعدازظهر جمعه ۱۹ فوریه از رقم ۱۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۱۲ تن عبور کردند.

🔸از این تعداد تاکنون ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۱ تن فوت و ۸۵ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۳۸۹ تن بهبود پیدا کرده‌اند.

🔸همچنین از مجموع ۲۲ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۲۰۱ کیس فعال، حال ۹۵ هزار و ۴۱۱ تن وخیم {روند کاهشی} گزارش شده است.