وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ▫️ایران در مبارزه با کرونا به رغم همه سختی‌ها و تنگناها در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی و تجهیزاتی یکی از پیشتازان مبارزه با کرونا است. ▫️اگر همدلی و وفاق ملی کنونی در کنار رعایت اصول بهداشتی توسط مردم ادامه پیدا کند امیدواریم ۲ ماه دیگر ماه‌های به نسبت […]

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

▫️ایران در مبارزه با کرونا به رغم همه سختی‌ها و تنگناها در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی و تجهیزاتی یکی از پیشتازان مبارزه با کرونا است.

▫️اگر همدلی و وفاق ملی کنونی در کنار رعایت اصول بهداشتی توسط مردم ادامه پیدا کند امیدواریم ۲ ماه دیگر ماه‌های به نسبت آرامی داشته باشیم.

▫️در زمینه ساخت واکسن هنوز از اقدامات خود پرده برداری نکرده‌ایم اما در تولید واکسن و داروها و تجهیزات پزشکی از هیچ کشور دنیا عقب نیستیم بلکه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.

▫️امروز هم حداقل های بهداشتی و فاصه گذاری ها را باید حفظ کنیم، بزرگترین آفت این است که مردم فکر کنند کرونا ازبین رفته است/ ایرنا