🔹نزدیک به سه هفته از مسدودشدن درهای اینستاگرام به روی کسب‌وکارهای آنلاین می‌گذرد و حالا بعد از انتشار گزارش‌ها و آمارهای تکان‌دهنده از حجم خسارت وارده بر این کسب‌وکارها، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در یک اظهارنظر قاطعانه تقصیر را به گردن خود کسب‌وکارها انداخته و اعلام کرده: «خودتان باید به فکر […]

🔹نزدیک به سه هفته از مسدودشدن درهای اینستاگرام به روی کسب‌وکارهای آنلاین می‌گذرد و حالا بعد از انتشار گزارش‌ها و آمارهای تکان‌دهنده از حجم خسارت وارده بر این کسب‌وکارها، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در یک اظهارنظر قاطعانه تقصیر را به گردن خود کسب‌وکارها انداخته و اعلام کرده: «خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.».
🔹این واکنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که تا همین حالا نیز احتمالا بسیاری کسب‌وکارهای خرد آنلاین با فیلترشدن اینستاگرام به دست‌فروشی در خیابان رو آورده‌اند؛ هرچند خیابان هم برای آنها و دیگر دست‌فروشان همواره سرشار از فیلتر است و این یعنی از دست رفتن امنیت برای حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌و‌کار کوچک و متوسط و حدود ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی.
🔹طبق گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، درآمد ۷۴درصد جامعه کسب‌وکاری آنلاین نصف شده است.

<div id="div_eRasanehTrustseal_87176"></div>
<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(87176, true);</script>