۲۲ کشته در حمله ارمنستان به ۳ شهر جمهوری آذربایجان وزارت خارجه آذربایجان: حملات ارمنستان علیه شهرهای تارتار، بیلیگان و گنجه منجر به ۲۲ کشته و ۷۴ زخمی شد

۲۲ کشته در حمله ارمنستان به ۳ شهر جمهوری آذربایجان

وزارت خارجه آذربایجان:

حملات ارمنستان علیه شهرهای تارتار، بیلیگان و گنجه منجر به ۲۲ کشته و ۷۴ زخمی شد