این روزها مردم به صف‌نشینی بار دیگر عادت کرده‌اند؛ آن هم برای کالاهایی که به گفته مسئولان به وفور موجود است…

این روزها مردم به صف‌نشینی بار دیگر عادت کرده‌اند؛ آن هم برای کالاهایی که به گفته مسئولان به وفور موجود است…