🔸 تایید ترکیب داروی کرونای محققان ایرانی در دنیا دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری:▫️به رغم اینکه در پروتکل‌های درمانی آمریکا و اروپا تأکید شده بود که از کورتن در درمان التهاب ریه استفاده نشود، محققان ایرانی ترکیب سه داروی پردنیزولون، ناپروکسن و آزیترومایسین را اسفندماه برای بهبودی بیماران کرونایی اعلام کردند، دیروز […]

🔸 تایید ترکیب داروی کرونای محققان ایرانی در دنیا

دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری:
▫️به رغم اینکه در پروتکل‌های درمانی آمریکا و اروپا تأکید شده بود که از کورتن در درمان التهاب ریه استفاده نشود، محققان ایرانی ترکیب سه داروی پردنیزولون، ناپروکسن و آزیترومایسین را اسفندماه برای بهبودی بیماران کرونایی اعلام کردند، دیروز سازمان بهداشت جهانی این درمان را تایید کرد./ فارس