دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی، مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان صدا وسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شامل اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی، ارزی، اختصاصی و متفرقه را حدود ۷,۶۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای […]

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی، مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان صدا وسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شامل اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی، ارزی، اختصاصی و متفرقه را حدود ۷,۶۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۶. بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی» آورده است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۳,۳۸۱ میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود ۲۵ درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه‌های‌ فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، ۳۸ درصد و اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برنامه‌های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۳۷ و ۵۹ درصد افزایش داشته است.

بررسی دو حکم پیش‌بینی شده در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که دولت در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه مفاد قانون را رعایت نکرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: درخصوص برنامه‌های ذیل خبرگزاری جمهوری اسلامی، ضمن اینکه انتظار می‌رود تفکیک اعتبارات «انتشار نشریات خبرگزاری جمهوری اسلامی» از دیگر مطبوعات شفافیت مالی این برنامه را افزایش دهد، نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده است، زیرا وقتی نهاد مطبوعاتی ذیل دولت بودجه مجزا داشته باشد دولت کمتر ترغیب به حمایت از دیگر مطبوعات خواهد شد.

نکته منفی دیگر اینکه امکان عدم کنترل هزینه‌های این برنامه نیز وجود دارد چراکه ممکن است نهاد فوق طرح‌های توسعه‌ای غیرضرور تعریف کرده و به‌تبع حجم و بودجه آن نیز هرساله افزایش یابد. چنانکه از ابتدای تعریف این برنامه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تاکنون از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

جداول بخش پیوست این گزارش نیز نشان می‌دهد سهم دستگاه‌های مختلف از محل اعتبارات فصل رسانه شامل حدود ۲,۸۳۵ میلیارد تومان برای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود ۳۵۴ میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود ۱۷۵ میلیارد برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، حدود ۸ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا وسیما، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای کتابخانه آیت‌ا… مرعشی نجفی، حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: درباره بودجه صدا وسیما باید توجه داشت علاوه‌ بر مبلغ ۲,۸۳۵ میلیارد تومان اعتبارات فصل رسانه برای این سازمان اعتباری بالغ بر ۲.۸۵۰ میلیارد تومان به‌عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در ردیف‌های متفرقه بابت تأدیه بدهی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای خدمات سیگنال‌رسانی، ارتباطی و سرویس‌های دریافتی شرکت ارتباطات زیرساخت پیش‌بینی شده است.

مطلب قابل توجه دیگر در مورد بودجه صداوسیما آن است که به‌ موجب ماده (۹۳) قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود حداقل هفت‌دهم درصد از بودجه عمومی را برای صدا وسیما لحاظ و تخصیص دهد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ فوق از بودجه عمومی دولت معادل ۶,۵۰۸ میلیارد تومان خواهد شد. درحالی‌ که مجموع کمک دولت در ردیف اصلی و از محل‌های دیگر (معادل مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو) به صدا وسیما در این لایحه ۴,۷۸۵ میلیارد تومان است که نسبت به تکلیف دولت مقرر در ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱,۷۲۳ میلیارد تومان کمتر است.

بنابراین مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان صدا وسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شامل اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی، ارزی، اختصاصی و متفرقه حدود ۷,۶۳۵ میلیارد تومان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تصریح کرد: درخصوص جبران کسری بودجه صدا وسیما باید توجه داشت اگرچه در بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بستر مناسبی برای افزایش منابع مالی سازمان صداوسیما از محل بودجه عمومی دولت ایجاد شده و آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط چندین دستگاه تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است و تاکنون اعتباراتی محدودی به مرحله عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی نیز رسیده است، با وجود این، در مورد تحقق تمام اعتبارات پیش‌بینی شده در این بند تردید وجود دارد./میرنا