چهار طرح آسفالت معابر و عمران شهری روز شنبه به مناسبت هفته دولت باحضور فرماندار تکاب و نماینده مجلس در شهر تخت سلیمان به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل آسفالت بلوار اصلی شهر، خیابان داخل شهر، اجرای طرح سنگفرش و پلکان سنگی کوچه و ساماندهی و جدولگذاری معابر است که برای اجرای آنها […]

چهار طرح آسفالت معابر و عمران شهری روز شنبه به مناسبت هفته دولت باحضور فرماندار تکاب و نماینده مجلس در شهر تخت سلیمان به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل آسفالت بلوار اصلی شهر، خیابان داخل شهر، اجرای طرح سنگفرش و پلکان سنگی کوچه و ساماندهی و جدولگذاری معابر است که برای اجرای آنها ۱۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

تکمیل و بهره برداری از این طرح ها موجب رشد شاخص های مربوط به زیرساخت های عمرانی شهر جدید تخت سلیمان و بهبود راه دسترسی به مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان شده است.

آسفالت معابر شهر تخت سلیمان از مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به تکاب و تخصیص اعتبار و اجرای این طرح های عمرانی به همت و با پیگیری فرماندار تکاب و همراهی نماینده مجلس و با اقدام شهرداری تخت سلیمان محقق شده است.

هفته_دولت

دولت_مردم

فرماندار_تکاب

مدیریت_جهادی

جهاد_تبیین

خدمتبیمنت

شهرداریتختسلیمان

توسعه_تکاب

۵ شهریور ۱۴۰۱