فرماندار تکاب روز دوشنبه از روستای دورافتاده و سخت گذر قره عمر بخش تخت سلیمان و روند اجرای طرح های عمرانی داخل این روستا بازدید کرد. فرماندار تکاب و بخشدار تخت سلیمان در این بازدید با اهالی روستای قره عمر نیز گفتگو و به بررسی مشکلات آنان پرداختند. فرماندار تکاب در بازدیدی سه ساعته در […]

فرماندار تکاب روز دوشنبه از روستای دورافتاده و سخت گذر قره عمر بخش تخت سلیمان و روند اجرای طرح های عمرانی داخل این روستا بازدید کرد.

فرماندار تکاب و بخشدار تخت سلیمان در این بازدید با اهالی روستای قره عمر نیز گفتگو و به بررسی مشکلات آنان پرداختند.

فرماندار تکاب در بازدیدی سه ساعته در چهار روستای گوی آغاج، قره عمر، خارخار و ساری باغ حضور یافت و وضعیت زیرساخت های عمرانی این روستاها را بررسی کرد.

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳