🔸 آمریکا مدعی رونمایی از بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران شد ▫️جمهوری خواهان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مدعی شدند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند که شامل اقداماتی علیه انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی است. ▫️این بسته ۱۱۱ صفحه‌ای از سوی کمیته مطالعات […]

🔸 آمریکا مدعی رونمایی از بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران شد

▫️جمهوری خواهان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مدعی شدند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند که شامل اقداماتی علیه انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی است.

▫️این بسته ۱۱۱ صفحه‌ای از سوی کمیته مطالعات جمهوری خواهان در کنگره تهیه و رونمایی شده است./مهر