دکتر درستی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 🔹آذربایجان شرقی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد. 🔹از مجموع ۲۱ شهرستان استان، ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی و ۹ شهرستان هم در وضعیت زرد قرار دارند. 🔹با اجرای محدودیت‌ها، تعداد بستری‌های کرونا در آذربایجان شرقی از حدود هزار و ۷۰۰ نفر به ۴۶۰ نفر کاهش یافته […]

دکتر درستی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

🔹آذربایجان شرقی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد.

🔹از مجموع ۲۱ شهرستان استان، ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی و ۹ شهرستان هم در وضعیت زرد قرار دارند.

🔹با اجرای محدودیت‌ها، تعداد بستری‌های کرونا در آذربایجان شرقی از حدود هزار و ۷۰۰ نفر به ۴۶۰ نفر کاهش یافته است.

🔹برای ۴ هزار واحد صنفی در استان اخطار صادر و ۲۰۰ واحد متخلف نیز پلمب شده‌ است.