#ماردونا
اسطوره فوتبال جهان درگذشت 25 نوامبر 2020

اسطوره فوتبال جهان درگذشت

🔸 فدراسیون فوتبال آرژانتین خبر درگذشت مارادونا را تأیید کرد و نوشت: خداحافظ دیگو؛ تو در قلب سیاره فوتبال ابدی خواهی بود.