آمریگا
آمریکا مدعی  بزرگتر ین   بسته تحریمی علیه ایران شد. 10 ژوئن 2020

آمریکا مدعی بزرگتر ین بسته تحریمی علیه ایران شد.

🔸 آمریکا مدعی رونمایی از بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران شد ▫️جمهوری خواهان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مدعی شدند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند که شامل اقداماتی علیه انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی است. ▫️این بسته ۱۱۱ صفحه‌ای از سوی کمیته مطالعات […]