🔹بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می کند؛ حال آنکه به شیوه های درست و دقیق می توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور […]

🔹بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می کند؛ حال آنکه به شیوه های درست و دقیق می توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور به خوبی حمایت نموده و با قرار دادن ضوابطی سختگیرانه که خرید و فروش خودروهای وارداتی آنها را حداقل تا ۲ سال ممنوع می کند و اجازه شماره گذاری به نام غیر و انتقال وکالتی را هم نمی دهد، اجازه شکل گیری بساط معامله مجوزها را به ثمن بخس از جانبازان گرانقدر از سوی دلالان را نداد.