🔹عملیات برفروبی محور تکاب-تخت سلیمان-دندی توسط راهداران اداره ی راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تکاب در اولین روز آذرماه

🔹عملیات برفروبی محور تکاب-تخت سلیمان-دندی توسط راهداران اداره ی راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تکاب در اولین روز آذرماه