🔴پیراهن چهل تیکه بر معابرشرق تبریز حکایت پر تکرار چاله چوله‌های شهر اولین‌ها! 🔹اما این روزها حال آسفالت خیابان‌های شهر تبریز که شهر اولین‌ها است خوب نیست و معضل چاله چوله خیابان ها و معابر این شهر مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. 🔹شهرک‌هایی همچون نصر، مرزداران، مصلی، نیاوران و استانداری که در […]

🔴پیراهن چهل تیکه بر معابرشرق تبریز

حکایت پر تکرار چاله چوله‌های شهر اولین‌ها!

🔹اما این روزها حال آسفالت خیابان‌های شهر تبریز که شهر اولین‌ها است خوب نیست و معضل چاله چوله خیابان ها و معابر این شهر مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

🔹شهرک‌هایی همچون نصر، مرزداران، مصلی، نیاوران و استانداری که در سال‌های اخیر ساخت و ساز در آنها رونق یافته و جمعیت انبوهی را نیز در خود جای داده اینک شهروندانش علاوه بر آنکه از وضعیت فضای سبز و مکان‌های ورزشی و تفریحی انتقاد دارند دسترسی به آسفالت مناسب معابر را نیز برای خود آرزو می‌پندارند.